Thời tiết Xã HNol theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0.56mm
12.3km/h
1008hpa 96%
19:00 Icon 22° 23° 0mm
13km/h
1008hpa 96%
20:00 Icon 22° 22° 0mm
12.9km/h
1009hpa 97%
21:00 Icon 22° 22° 0mm
13.9km/h
1009hpa 96%
22:00 Icon 22° 22° 0mm
14.2km/h
1009hpa 95%
23:00 Icon 21° 22° 0mm
13.5km/h
1009hpa 95%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
14.1km/h
1008hpa 95%
01:00 Icon 21° 22° 0mm
15.3km/h
1008hpa 94%
02:00 Icon 21° 22° 0mm
15.8km/h
1007hpa 95%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
16.6km/h
1007hpa 96%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
17.4km/h
1007hpa 96%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
18.3km/h
1007hpa 95%
06:00 Icon 21° 22° 0mm
19.3km/h
1007hpa 96%

Nhiệt độ của Xã HNol theo giờ


Xã HNol những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã HNol theo giờ