Thời tiết Xã Lơ Ku theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 24° 25° 0mm
23.1km/h
1005hpa 88%
06:00 Icon 24° 25° 0mm
23.1km/h
1005hpa 88%
07:00 Icon 24° 25° 0mm
21.7km/h
1005hpa 87%
08:00 Icon 24° 25° 0mm
21km/h
1005hpa 86%
09:00 Icon 25° 26° 0mm
21.5km/h
1006hpa 81%
10:00 Icon 26° 26° 0mm
22.1km/h
1006hpa 77%
11:00 Icon 28° 30° 0mm
23km/h
1006hpa 70%
12:00 Icon 28° 31° 0mm
21.9km/h
1005hpa 70%
13:00 Icon 27° 30° 0mm
21.9km/h
1004hpa 72%
14:00 Icon 28° 30° 0mm
22.1km/h
1004hpa 70%
15:00 Icon 27° 30° 0mm
22.8km/h
1003hpa 71%
16:00 Icon 27° 29° 0mm
21.9km/h
1003hpa 75%
17:00 Icon 26° 26° 0mm
19.7km/h
1004hpa 80%

Nhiệt độ của Xã Lơ Ku theo giờ


Xã Lơ Ku những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Lơ Ku theo giờ