Thời tiết Xã Tơ Tung theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 23° 24° 2.37mm
15.5km/h
1008hpa 94%
21:00 Icon 23° 24° 0mm
13.4km/h
1008hpa 91%
22:00 Icon 23° 24° 0mm
16.8km/h
1008hpa 90%
23:00 Icon 23° 24° 0mm
19.4km/h
1007hpa 90%
00:00 Icon 23° 24° 0mm
22.2km/h
1007hpa 87%
01:00 Icon 23° 24° 0mm
22.7km/h
1006hpa 87%
02:00 Icon 23° 24° 0mm
22.1km/h
1005hpa 87%
03:00 Icon 23° 24° 0mm
19.6km/h
1005hpa 87%
04:00 Icon 23° 24° 0mm
18.1km/h
1005hpa 86%
05:00 Icon 23° 24° 0mm
19.3km/h
1006hpa 84%
06:00 Icon 23° 24° 0mm
21.4km/h
1006hpa 85%
07:00 Icon 24° 24° 0mm
22.7km/h
1007hpa 85%
08:00 Icon 24° 25° 0mm
22.8km/h
1007hpa 85%

Nhiệt độ của Xã Tơ Tung theo giờ


Xã Tơ Tung những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Tơ Tung theo giờ