Thời tiết Xã Sơ Pai theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 23° 24° 0mm
29.3km/h
1000hpa 78%
02:00 Icon 23° 24° 0mm
29.3km/h
1000hpa 81%
03:00 Icon 23° 24° 0mm
26.9km/h
1000hpa 80%
04:00 Icon 23° 24° 0mm
25.1km/h
1000hpa 81%
05:00 Icon 23° 24° 0mm
24km/h
1000hpa 82%
06:00 Icon 23° 24° 0mm
21.5km/h
1001hpa 83%
07:00 Icon 23° 24° 0mm
18.8km/h
1003hpa 83%
08:00 Icon 23° 24° 0mm
18.3km/h
1003hpa 82%
09:00 Icon 24° 25° 0mm
18.1km/h
1004hpa 78%
10:00 Icon 26° 26° 0mm
19.8km/h
1003hpa 68%
11:00 Icon 28° 30° 0mm
20.2km/h
1003hpa 61%
12:00 Icon 29° 31° 0mm
19.8km/h
1003hpa 60%
13:00 Icon 27° 29° 0mm
20.3km/h
1003hpa 66%

Nhiệt độ của Xã Sơ Pai theo giờ


Xã Sơ Pai những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Sơ Pai theo giờ