Thời tiết Xã Sơn Lang theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 22° 0mm
25.9km/h
1000hpa 82%
03:00 Icon 22° 22° 0mm
25.9km/h
1001hpa 84%
04:00 Icon 22° 22° 0mm
24km/h
1000hpa 83%
05:00 Icon 22° 22° 0mm
22.6km/h
1001hpa 84%
06:00 Icon 22° 22° 0mm
20.4km/h
1001hpa 84%
07:00 Icon 22° 22° 0mm
18.5km/h
1003hpa 85%
08:00 Icon 22° 22° 0mm
17.9km/h
1004hpa 84%
09:00 Icon 23° 23° 0mm
18.2km/h
1004hpa 80%
10:00 Icon 25° 25° 0mm
20km/h
1003hpa 70%
11:00 Icon 26° 26° 0mm
19.5km/h
1003hpa 64%
12:00 Icon 26° 26° 0mm
18.7km/h
1003hpa 67%
13:00 Icon 24° 25° 0mm
19.9km/h
1003hpa 73%
14:00 Icon 24° 25° 0mm
20.2km/h
1002hpa 73%

Nhiệt độ của Xã Sơn Lang theo giờ


Xã Sơn Lang những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Sơn Lang theo giờ