Thời tiết Huyện Đắk Hà theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 21° 0mm
9.8km/h
1005hpa 98%
02:00 Icon 21° 21° 0.15mm
10.2km/h
1005hpa 98%
03:00 Icon 21° 21° 0.15mm
12.9km/h
1005hpa 97%
04:00 Icon 20° 21° 0.12mm
11.2km/h
1004hpa 97%
05:00 Icon 20° 21° 0mm
9.5km/h
1004hpa 97%
06:00 Icon 20° 21° 0.12mm
9.7km/h
1004hpa 98%
07:00 Icon 20° 21° 0.12mm
9.9km/h
1005hpa 98%
08:00 Icon 21° 21° 0.16mm
12.2km/h
1006hpa 97%
09:00 Icon 21° 22° 0.16mm
13.5km/h
1006hpa 95%
10:00 Icon 22° 23° 0.23mm
14.5km/h
1006hpa 92%
11:00 Icon 23° 23° 0.19mm
14km/h
1006hpa 90%
12:00 Icon 22° 22° 0.23mm
13.8km/h
1006hpa 93%
13:00 Icon 22° 23° 0.26mm
12.8km/h
1006hpa 93%

Nhiệt độ của Huyện Đắk Hà theo giờ


Huyện Đắk Hà những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Huyện Đắk Hà theo giờ