Thời tiết Xã Đăk Long theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
9km/h
1005hpa 99%
02:00 Icon 22° 23° 0.2mm
9.6km/h
1005hpa 99%
03:00 Icon 22° 23° 0.19mm
12.2km/h
1005hpa 98%
04:00 Icon 22° 23° 0.13mm
10.3km/h
1004hpa 97%
05:00 Icon 22° 22° 0.1mm
9.3km/h
1004hpa 98%
06:00 Icon 22° 22° 0.13mm
9.4km/h
1005hpa 98%
07:00 Icon 22° 23° 0.14mm
9.9km/h
1005hpa 98%
08:00 Icon 22° 23° 0.16mm
11.4km/h
1006hpa 97%
09:00 Icon 23° 23° 0.18mm
12.5km/h
1006hpa 96%
10:00 Icon 23° 24° 0.23mm
13km/h
1006hpa 93%
11:00 Icon 23° 24° 0.21mm
12.6km/h
1006hpa 92%
12:00 Icon 23° 24° 0.23mm
12.5km/h
1006hpa 94%
13:00 Icon 23° 24° 0.26mm
11.6km/h
1006hpa 94%

Nhiệt độ của Xã Đăk Long theo giờ


Xã Đăk Long những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đăk Long theo giờ