Thời tiết Xã Đăk Ngọk theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 2.05mm
4.4km/h
1008hpa 97%
19:00 Icon 22° 23° 0.41mm
4.4km/h
1008hpa 97%
20:00 Icon 22° 23° 0.11mm
4.6km/h
1008hpa 98%
21:00 Icon 22° 23° 0.13mm
3.7km/h
1008hpa 98%
22:00 Icon 22° 23° 0.11mm
3.6km/h
1009hpa 98%
23:00 Icon 22° 22° 0mm
3.6km/h
1009hpa 98%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
3.5km/h
1009hpa 99%
01:00 Icon 21° 22° 0.12mm
3.8km/h
1008hpa 99%
02:00 Icon 22° 22° 0mm
3.5km/h
1007hpa 99%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
4.1km/h
1007hpa 98%
04:00 Icon 22° 22° 0mm
4.4km/h
1007hpa 99%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
5.2km/h
1007hpa 99%
06:00 Icon 22° 22° 0mm
5.4km/h
1007hpa 99%

Nhiệt độ của Xã Đăk Ngọk theo giờ


Xã Đăk Ngọk những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đăk Ngọk theo giờ