Thời tiết Xã Ngok Réo theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 22° 0mm
12.1km/h
1004hpa 97%
02:00 Icon 21° 22° 0.11mm
12.1km/h
1004hpa 97%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
14.1km/h
1004hpa 96%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
12.8km/h
1004hpa 96%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
10.8km/h
1004hpa 96%
06:00 Icon 21° 22° 0.11mm
10.3km/h
1004hpa 97%
07:00 Icon 21° 22° 0.11mm
10.6km/h
1005hpa 97%
08:00 Icon 22° 22° 0.16mm
13.6km/h
1005hpa 96%
09:00 Icon 22° 23° 0.19mm
15.7km/h
1006hpa 93%
10:00 Icon 23° 24° 0.28mm
17.3km/h
1006hpa 89%
11:00 Icon 24° 25° 0.24mm
17.2km/h
1005hpa 84%
12:00 Icon 23° 24° 0.35mm
17km/h
1005hpa 89%
13:00 Icon 23° 24° 0.31mm
15.7km/h
1005hpa 90%

Nhiệt độ của Xã Ngok Réo theo giờ


Xã Ngok Réo những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Ngok Réo theo giờ