Thời tiết Xã Bờ Y theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 22° 0.31mm
8km/h
1005hpa 99%
03:00 Icon 21° 22° 0.24mm
9.4km/h
1005hpa 98%
04:00 Icon 21° 22° 0.12mm
8.2km/h
1005hpa 98%
05:00 Icon 21° 22° 0.19mm
8km/h
1004hpa 99%
06:00 Icon 21° 22° 0.18mm
7.7km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 21° 22° 0.19mm
8.4km/h
1006hpa 99%
08:00 Icon 21° 22° 0.16mm
8.5km/h
1006hpa 98%
09:00 Icon 22° 22° 0.19mm
9km/h
1007hpa 96%
10:00 Icon 23° 23° 0.24mm
9.8km/h
1007hpa 92%
11:00 Icon 22° 23° 0.25mm
9.6km/h
1007hpa 94%
12:00 Icon 22° 23° 0.24mm
9.7km/h
1006hpa 94%
13:00 Icon 22° 23° 0.25mm
8.7km/h
1006hpa 94%
14:00 Icon 22° 23° 0.32mm
8.3km/h
1005hpa 95%

Nhiệt độ của Xã Bờ Y theo giờ


Xã Bờ Y những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Bờ Y theo giờ