Thời tiết Xã Đắk Xú theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0.58mm
2.7km/h
1007hpa 98%
18:00 Icon 22° 23° 0.97mm
2.8km/h
1007hpa 99%
19:00 Icon 21° 22° 0.73mm
2.1km/h
1008hpa 99%
20:00 Icon 21° 22° 0.47mm
1.8km/h
1009hpa 99%
21:00 Icon 21° 22° 0.31mm
2.3km/h
1009hpa 99%
22:00 Icon 21° 22° 0.34mm
2.8km/h
1010hpa 99%
23:00 Icon 21° 21° 0.18mm
2.6km/h
1009hpa 99%
00:00 Icon 21° 21° 0.12mm
2.7km/h
1009hpa 99%
01:00 Icon 21° 21° 0.14mm
2.8km/h
1008hpa 99%
02:00 Icon 21° 21° 0.14mm
2.3km/h
1007hpa 99%
03:00 Icon 21° 21° 0mm
2.4km/h
1007hpa 99%
04:00 Icon 20° 21° 0mm
2.6km/h
1007hpa 99%
05:00 Icon 20° 21° 0mm
2.7km/h
1007hpa 99%

Nhiệt độ của Xã Đắk Xú theo giờ


Xã Đắk Xú những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Xú theo giờ