Thời tiết Huyện Đắk Glei theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
6.6km/h
1007hpa 95%
18:00 Icon 22° 23° 0.15mm
6.7km/h
1007hpa 93%
19:00 Icon 21° 22° 0mm
6.2km/h
1008hpa 95%
20:00 Icon 21° 21° 0mm
6.3km/h
1009hpa 96%
21:00 Icon 21° 21° 0mm
6.7km/h
1010hpa 97%
22:00 Icon 21° 22° 0mm
7.3km/h
1010hpa 96%
23:00 Icon 21° 22° 0mm
7.5km/h
1009hpa 96%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
7.6km/h
1008hpa 95%
01:00 Icon 21° 22° 0mm
8km/h
1007hpa 96%
02:00 Icon 21° 22° 0mm
8km/h
1007hpa 96%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
7.7km/h
1007hpa 96%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
8.2km/h
1007hpa 96%
05:00 Icon 21° 21° 0.12mm
7.7km/h
1007hpa 96%

Nhiệt độ của Huyện Đắk Glei theo giờ


Huyện Đắk Glei những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Huyện Đắk Glei theo giờ