Thời tiết Huyện Đắk Tô theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0.15mm
6.1km/h
1008hpa 99%
08:00 Icon 23° 24° 0.25mm
8km/h
1008hpa 98%
09:00 Icon 23° 24° 0.5mm
8.9km/h
1008hpa 97%
10:00 Icon 24° 25° 0.76mm
10km/h
1008hpa 95%
11:00 Icon 24° 25° 0.71mm
10.1km/h
1008hpa 93%
12:00 Icon 24° 25° 0.87mm
10.3km/h
1007hpa 93%
13:00 Icon 25° 26° 0.95mm
10.7km/h
1006hpa 91%
14:00 Icon 25° 26° 1.2mm
10.9km/h
1006hpa 91%
15:00 Icon 25° 26° 0.81mm
10.8km/h
1005hpa 92%
16:00 Icon 24° 25° 0.93mm
9.5km/h
1005hpa 94%
17:00 Icon 24° 24° 0.82mm
7.6km/h
1006hpa 96%
18:00 Icon 23° 24° 0.91mm
6.3km/h
1006hpa 98%
19:00 Icon 22° 23° 1.05mm
6.2km/h
1007hpa 98%

Nhiệt độ của Huyện Đắk Tô theo giờ


Huyện Đắk Tô những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Huyện Đắk Tô theo giờ