Thời tiết Xã Đắk Trăm theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 22° 0mm
4.2km/h
1010hpa 100%
21:00 Icon 22° 22° 0.31mm
3.7km/h
1010hpa 100%
22:00 Icon 21° 22° 0mm
4.2km/h
1010hpa 100%
23:00 Icon 21° 22° 0mm
4.3km/h
1010hpa 100%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
4.8km/h
1009hpa 100%
01:00 Icon 21° 22° 0mm
4.5km/h
1008hpa 100%
02:00 Icon 21° 22° 0mm
4.4km/h
1008hpa 100%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
4.6km/h
1008hpa 100%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
4.6km/h
1008hpa 100%
05:00 Icon 21° 22° 0.17mm
4.7km/h
1008hpa 100%
06:00 Icon 21° 22° 0mm
3.4km/h
1009hpa 100%
07:00 Icon 21° 22° 0mm
3.5km/h
1009hpa 99%
08:00 Icon 21° 22° 0mm
4.1km/h
1010hpa 99%

Nhiệt độ của Xã Đắk Trăm theo giờ


Xã Đắk Trăm những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Trăm theo giờ