Thời tiết Xã Ngọk Tụ theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 22° 0.11mm
11.8km/h
1004hpa 98%
03:00 Icon 21° 22° 0.34mm
11.8km/h
1004hpa 98%
04:00 Icon 21° 22° 0.22mm
9.9km/h
1004hpa 98%
05:00 Icon 21° 22° 0.27mm
9.8km/h
1004hpa 99%
06:00 Icon 21° 22° 0.17mm
10.1km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 21° 22° 0.18mm
10.7km/h
1006hpa 98%
08:00 Icon 21° 22° 0.14mm
10.7km/h
1006hpa 98%
09:00 Icon 22° 22° 0.19mm
11.3km/h
1007hpa 97%
10:00 Icon 22° 23° 0.2mm
10.8km/h
1007hpa 96%
11:00 Icon 22° 23° 0.15mm
10.5km/h
1007hpa 97%
12:00 Icon 22° 23° 0.19mm
11km/h
1006hpa 97%
13:00 Icon 22° 23° 0.25mm
10.4km/h
1006hpa 97%
14:00 Icon 22° 23° 0.25mm
9.9km/h
1005hpa 97%

Nhiệt độ của Xã Ngọk Tụ theo giờ


Xã Ngọk Tụ những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Ngọk Tụ theo giờ