Thời tiết Xã Tân Cảnh theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
8.6km/h
1004hpa 99%
02:00 Icon 22° 23° 0.28mm
8.6km/h
1004hpa 99%
03:00 Icon 22° 23° 0.26mm
10.9km/h
1004hpa 98%
04:00 Icon 22° 22° 0.15mm
9km/h
1004hpa 98%
05:00 Icon 22° 22° 0.2mm
8.8km/h
1004hpa 99%
06:00 Icon 22° 22° 0.14mm
8.8km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 22° 23° 0.18mm
9.8km/h
1006hpa 98%
08:00 Icon 22° 23° 0.17mm
10.3km/h
1006hpa 98%
09:00 Icon 22° 23° 0.23mm
11.2km/h
1007hpa 97%
10:00 Icon 23° 24° 0.26mm
10.7km/h
1007hpa 95%
11:00 Icon 23° 24° 0.24mm
10.8km/h
1006hpa 95%
12:00 Icon 23° 23° 0.25mm
10.9km/h
1006hpa 96%
13:00 Icon 23° 24° 0.27mm
10km/h
1006hpa 96%

Nhiệt độ của Xã Tân Cảnh theo giờ


Xã Tân Cảnh những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Tân Cảnh theo giờ