Thời tiết Xã Pô Kô theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0.92mm
5.9km/h
1008hpa 99%
08:00 Icon 22° 23° 0.27mm
7.8km/h
1008hpa 98%
09:00 Icon 22° 23° 0.48mm
8.8km/h
1008hpa 98%
10:00 Icon 23° 24° 0.57mm
10km/h
1008hpa 96%
11:00 Icon 24° 25° 0.97mm
11.2km/h
1008hpa 94%
12:00 Icon 25° 26° 1.04mm
11km/h
1007hpa 93%
13:00 Icon 24° 25° 1.17mm
11.4km/h
1006hpa 93%
14:00 Icon 24° 25° 1.03mm
11.3km/h
1006hpa 94%
15:00 Icon 24° 25° 1.05mm
10.6km/h
1005hpa 93%
16:00 Icon 24° 25° 0.9mm
9.5km/h
1005hpa 94%
17:00 Icon 23° 24° 0.81mm
8.1km/h
1005hpa 96%
18:00 Icon 22° 23° 0.91mm
6.8km/h
1006hpa 98%
19:00 Icon 22° 23° 0.81mm
5.5km/h
1007hpa 99%

Nhiệt độ của Xã Pô Kô theo giờ


Xã Pô Kô những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Pô Kô theo giờ